Det väsentliga är att rumstemperaturen är den rätta. På varje element sitter en termostatventil som känner av temperaturen i rummet. När termostaten känner att det är rätt temperatur i rummet, stänger den av vattenflödet och elementet svalnar till samma temperatur som det är i rummet. När temperaturen i rummet sjunker under rätt temperatur, så öppnar termostaten flödet igen och elementet blir varmt. På så sätt hålls en jämn innetemperatur. Om du har rätt temperatur i din lägenhet så är kalla element ett tecken på att termostaten på elementet fungerar som den ska.