Anrik historia

Bolaget har en långtgående historia på orten Nordmaling som sträcker sig över tre generationer. I början av 1900-talet uppfördes hotellbyggnaden i Nordmalings centrum som idag utgör huvudkontoret för Fastighetsbolaget Malingen AB.

Lokalsamhället i fokus

Den första ägaren arbetade som chef i brandförsvaret i Nordmalings kommun. Därifrån larmades brandkårens styrkor med hjälp av en handslagen ringklocka på byggnadens yttervägg. Denna inställning att värna om lokalsamhället har kommande generationer burit med sig. Genom åren har bolaget bidrag till en mängd olika projekt och föreningar både i form av ideellt arbete samt donationer av både utrustning och pengar. Fastighetsbolaget Malingen AB är mån om ungdomen i kommunen och bidrog därför år 2020 till att köpa in skridskosäkra underlagsmattor till det lokala hockeylaget LN91s träningslokaler.

Nutid

Organisation

Fastighetsbolaget Malingen AB är ett helägt dotterbolag till Familjen Björklund fastigheter AB.

I Malingen AB finns ingen anställd personal. Alla administrativa tjänster köps in från moderbolaget och allt praktiskt arbete på fastigheterna utförs av externa entreprenörer.