Har något gått sönder? Vi hjälper dig!

Ärendets prioritet avgör vilken kontaktväg du ska använda

Akuta händelser

 • Pågående omfattande vattenläckage eller översvämning inomhus.
 • Hissnödläge.
 • Brand eller rökutveckling.
 • Pågående brottslighet / skadegörelse.

Ring 112 omedelbart. Meddela därefter hyresvärden via telefon.

Prioriterade ärenden

 • Pågående mindre vattenläckage eller droppande vattenkranar.
 • Övriga fel som utgör omedelbar fara för liv & hälsa.
 • Fel på lås/tillträdesvägar till delade utrymmen och bostäder.
 • Låsöppningar p.g.a. inlåst/ej medhavd nyckel OBS! Endast person folkbokförd på adressen kommer att behjälpas. Giltig legitimation måste uppvisas. Vi debiterar en avgift, f.n. 395:- kontorstid vardagar, 695:- övrig tid.

Normala fel

Alla fel som inte listas under akute händelser eller prioriterade fel utgör normala ärenden och skall rapporteras via vårt webbformulär. Exempelvis:

 • Vitvaror som slutat fungera normalt, eller helt och hållet.
 • Trasig belysning i gemensamma utrymmen såsom trapphus m.m.
 • Dörrar & portar fastnat / ej låsbara.
 • Problem med ventilation, temperatur, elektricitet, vattenförsörjning o.dyl.
 • Önskemål om halkbekämpning, snöröjning, trädgårdsskötsel m.m.

Kontaktuppgifter

(Används endast i undantagsfall, t.ex. om webbplatsen inte fungerar)

E-postadress: [email protected]

Telefon: 0930-310 55