Olika människor uppfattar temperaturer på olika sätt, det som upplevs för kallt av en person kan upplevas som en behaglig temperatur för någon annan. Det är viktigt att själv mäta temperaturen i lägenheten innan du gör en felanmälan. För att mäta en temperatur som är rättvisande i ett rum så placeras termometern mot en innervägg i rummet. Om den uppmätta temperaturen är lägre än 20 grader gör du en felanmälan.