Om temperaturen i din lägenhet inte ligger på en normal nivå 4-5 dagar efter ett väderomslag så behöver en behörig person undersöka vad som är fel. När du gör en felanmälan så kommer en medarbetare från oss och undersöker felet. Hen avgör då också vilken åtgärd som är lämplig för att komma till rätta med problemet. Ibland kan elementen behöva luftas, men det är långt ifrån alltid som det är lösningen. Om elementen behöver luftas så görs det av den medarbetare från oss som är på plats. Du bör inte lufta dina element på egen hand. eftersom det kan påverka värmesystemen i hela huset om det görs på ett felaktigt sätt.